Sprawy z zakresu błędów medycznych

Świadomość pacjentów w obszarze własnych praw, jak również obowiązków i powinności kadry lekarskiej, wzrosła w ostatnich latach zauważalnie. Niejako konsekwencją takiego stanu rzeczy jest również zauważalny wzrost częstotliwości spraw z zakresu błędów medycznych. Radcy prawni oraz adwokaci z naszej kancelarii świadczą pomoc w kontekście wszelkiego typu procesów o odszkodowanie, w których przedmiotem sporu jest uszczerbek na zdrowiu klienta wynikający z nienależytego wykonania usługi lekarskiej.

Odszkodowanie w wyniku błędu medycznego — adwokat i radca prawny

Warto zaznaczyć, że żadna nadrzędna definicja pojęcia błędu medycznego nie została do tej pory ustalona. W praktyce tym mianem można jednak określić dziania lub zaniechania personelu lekarskiego, które w swojej istocie są niezgodne ze sztuką oraz aktualnym stanem wiedzy (lub stanem ówczesnym w przypadku sytuacji sprzed kilku lat), jednocześnie będąc powodem negatywnych konsekwencji dla pacjenta. Warto pamiętać, że tego typu działań lub zaniechań może dojść na każdym etapie leczenie — nie tylko podczas właściwej terapii, ale również na etapie diagnozy lub opieki pooperacyjnej.

Nasza kancelaria pomaga osobom poszkodowanym w wyniku błędów medycznych w uzyskaniu świadczeń takich jak:

  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych,
  • pokrycie kosztów niezbędnego leczenia,
  • renta na zwiększone potrzeby lub wyrównawcza,
  • renta z tytułu utraty pracy oraz mniejszych perspektyw na przyszłość,
  • pokrycie kosztów pogrzebu.

Nasi adwokaci oraz radcy prawni świadczą kompleksowe wsparcie na każdym etapie sprawy, włączając w to doradztwo merytoryczne, przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wniosków, a także reprezentowanie klienta przed sądem.

Kancelaria adwokacka i radcowska — błędy medyczne

Więcej informacji na temat poszczególnych obszarów i usług świadczonych przez naszą kancelarię dostępne jest w ramach odpowiednich sekcji naszej strony internetowej. Zapraszamy również do kontaktu z naszym biurem w celu umówienia się na konsultację lub uzyskania odpowiedzi na dodatkowe pytania.