Sprawy cywilne

Codzienne życie – zarówno w wymiarze zawodowym, jak i prywatnym, rodzinnym – w dużej mierze podporządkowane jest określonym regulacjom prawnym, co w pewnych przypadkach może prowadzić do nieporozumień lub konfliktów. Działalność naszej kancelarii obejmuje prowadzenie spraw cywilnych różnej natury w Państwa imieniu. Decydując się na skorzystanie z naszego wsparcia, mogą Państwo liczyć na kompleksową pomoc naszych adwokatów i radców prawnych na każdym etapie sprawy, zarówno w ramach działań przedsądowych, jak i podczas właściwego procesu.

Sprawy cywilne – kancelaria radcowska

Zakres usług naszej kancelarii w ramach spraw cywilnych obejmuje między innymi specjalistyczne porady prawne, analizę dokumentów i akt, reprezentowanie Państwa przed sądem, a także sporządzanie niezbędnej dokumentacji – w tym pism procesowych, wniosków, skarg etc. – oraz wnoszenie zwyczajnych i nadzwyczajnych wniosków zaskarżenia.

Nasza kancelaria radcowska oferuje wsparcie w różnego typu sprawach cywilnych, takich jak między innymi:

  • ochrona dóbr osobistych;
  • rozwód;
  • podział majątku;
  • stwierdzenia nabycia oraz podział spadku;
  • dochodzenie odszkodowań;
  • upadłość konsumencka;
  • zasiedzenie, eksmisja oraz inne kwestie lokatorskie;
  • odwołanie od decyzji sanepidu;
  • odszkodowanie za lockdown;
  • odwołanie mandatu.

Na nasze wsparcie mogą Państwo liczyć również podczas zawierania różnego typu umów cywilno-prawnych. Nasza kancelaria zadba o właściwą formę oraz treść takowej umowy, dbając o to, by znalazły się tam odpowiednie zapisy regulujące zobowiązania każdej ze stron. W przypadku umów już zawartych dokonamy natomiast precyzyjnej weryfikacji ich poprawności oraz określimy sposób i zasadność dochodzenia ewentualnych roszczeń. Uczestniczymy również w mediacjach.

Więcej informacji na temat ogólnego charakteru naszej działalności, jak również poszczególnych obszarów prawa, w ramach których operujemy, znajdą Państwo w odpowiednich sekcjach naszej strony internetowej. Aby umówić się na konsultację w celu uzyskania porady prawnej oraz omówienia szczegółów konkretnej sprawy zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.