O mnie

Właścicielem oraz twórcą Kancelarii Prawnej Legal & Tax jest radca prawny Anna Sobieraj-Kozakiewicz.
Mec. Sobieraj-Kozakiewicz jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zakończoną pomyślnie zdanym egzaminem adwokackim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także prestiżowych prawniczych studiów magisterskich – Master du Droit (specjalność: francais et europeen droits des affaires) – z zakresu francuskiego i europejskiego prawa biznesowego na Uniwersytecie w Poitiers (Francja). Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa amerykańskiego – Centrer for American Law Studies organizowane przez Levin College of Law (University of Florida, USA) organizowane przez Uniwersytet na Florydzie we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Public Relations współorganizowane przez Instytut Biznesu i Uniwersytet Warszawski.

Dyplomowany członek Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Swoje zainteresowania naukowe rozwijała w trakcie pobytu na Uniwersytecie Roberta Schumana w Strasburgu, gdzie uczestniczyła i ukończyła certyfikatem prestiżowy Kurs Prawa Porównawczego.

Przez lata współpracowała ze znanymi warszawskimi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, handlowego oraz prawa zamówień publicznych. W latach 2012-2015 pełniła funkcję głównego doradcy ds. legislacji w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej przy jednym z kluczowych Klubów Parlamentarnych.

W latach 2016-2017 jako koordynator zespołu radców prawnych była odpowiedzialna za kompleksową obsługę prawną kluczowej instytucji administracji publicznej działającej w zakresie wspierania przemysłu wysokich technologii.

W trakcie swojej praktyki zawodowej, jako właściciel Kancelarii Legal & Tax, obsługiwała zarówno osoby indywidulane, jak i duże podmioty gospodarcze oraz izby handlowe, w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa karnego oraz prawa medycznego.

Świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej, prawa medycznego oraz prawa karnego. Bierze udział w negocjacjach biznesowych. Doradza w kwestiach związanych z tworzeniem aktów legislacyjnych (ustawy, rozporządzenia) oraz przeprowadzenia ich przez ścieżkę legislacyjną.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim, również w zakresie terminologii prawniczej.

Kancelaria „Legal & Tax”, w swojej bieżącej praktyce współpracuje z Kancelarią Adwokacką mec. Bartłomieja Grabiasa specjalizującego się w sprawach rodzinnych, odszkodowawczych oraz sprawach karnych, a także z radcami prawnymi i doradcami podatkowymi specjalizującymi się w sprawach podatkowych, w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn oraz podatku PIT, CIT i VAT.