O mnie

Słowem wstępu

Właścicielem oraz twórcą Kancelarii Prawnej Legal & Tax jest radca prawny Anna Sobieraj-Kozakiewicz.
Mec. Sobieraj-Kozakiewicz jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zakończoną pomyślnie zdanym egzaminem adwokackim.

– Przeczytaj więcej –

Praktyka

Kancelaria Prawna „Legal & Tax” świadczy profesjonalne, wysokowyspecjalizowane usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego na najwyższym poziomie merytorycznym przy zachowaniu zasad etycznych wynikających z regulacji zawodów zaufania publicznego.
Świadczymy usługi dla osób indywidualnych oraz biznesu.

Pracownicy Kancelarii to zespół młodych profesjonalistów wykształconych na najlepszych krajowych i zagranicznych uczelniach prawniczych z dużym doświadczeniem zawodowym w świadczeniu usług doradczych dla osób prywatnych oraz w obsłudze prawnej przedsiębiorstw.

Celem, który nam przyświeca jest wspieranie naszych Klientów kompleksowym doradztwem prawnym i prawno-podatkowym zarówno w kryzysowych sytuacjach życia prywatnego wymagających konsultacji z zaufanym doradcą, jak i w codziennej, bieżącej praktyce biznesowej i zawodowej.
Sprawy cywilne

Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach cywilnych m. in: w sprawach o ochronę dóbr osobistych, realizację zobowiązań umownych, sprawach rodzinnych, małżeńskich, spadkowych, odszkodowawczych, lokatorskich na etapie przedsądowym oraz na etapie sądowym. Uczestniczymy w mediacjach. Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych. Prowadzimy skuteczne postępowania egzekucyjne, jak również doradzamy w przedmiocie ochrony przed roszczeniami.

Sprawy z zakresu prawa medycznego

Doradzamy naszym Klientom w sprawach z zakresu błędów medycznych i lekarskich, praw pacjenta, ochrony danych osobowych. Dochodzimy w imieniu naszych Klientów roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia za błędy lekarskie i medyczne. Reprezentujemy Klientów Indywidualnych w sporach z podmiotami leczniczymi na etapie przedsądowym, przed Komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz na etapie sądowym.
Doradzamy i reprezentujemy Klientów Biznesowym w postępowaniach przedsądowych i sądowych w przedmiocie ochrony przed roszczeniami w sprawach z zakresu odpowiedzialności za błędy lekarskie i medyczne oraz odpowiedzialności zawodowej.

Doradztwo legislacyjne

Prawnicy Kancelarii wspierają naszych Klientów w opracowaniu aktów normatywnych tj. projekty ustaw, rozporządzeń, zarządzeń oraz ich zmian, w sposób zgodny z zasadami techniki legislacyjnej. W imieniu naszych Klientów uczestniczymy w konsultacjach oraz wspieramy profesjonalnym doradztwem na etapie procedury uchwalania tekstu prawnego przez organy publiczne.

Prawo gospodarcze i handlowe

Doradzamy Klientom Biznesowym we wszelkich sprawach związanych z uaktywnieniem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej. Doradzamy w wyborze optymalnej pod względem prawnym i podatkowym formy prawnej prowadzonego biznesu oraz w sprawach korporacyjnych związanych z bieżącą działalnością podmiotu biznesowego.

Sprawy karne i wykroczeniowe

Reprezentujemy naszych Klientów, występujących zarówno po stronie oskarżonych, jak i pokrzywdzonych, w sprawach karnych i wykroczeniowych na etapie postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego.

Sprawy podatkowe i karno-skarbowe

doradzamy naszym Klientom w sprawach z zakresu podatku od darowizn, podatku od nieruchomości, podatku PIT, CIT i VAT. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji i kontroli skarbowej oraz sądami w sprawach podatkowych.

Sukcesje firm

Doradzamy w aspektach prawnych i podatkowych sukcesji firm. Pomagamy naszym Klientom w płynnym przeniesieniu własności rodzinnego biznesu na następców prawnych i zabezpieczeniu interesów rodzinnych na wypadek lub w przypadku śmierci właściciela firmy rodzinnej. Naszym celem jest płynne przeprowadzenie procesu przejęcia biznesu rodzinnego na rzecz spadkobierców lub innych osób wskazanych przez właściciela firmy, minimalizując tym samym dyskomfort emocjonalny rodziny związany z ciężką sytuacją osobistą.

Negocjacje biznesowe

Udział profesjonalnego pełnomocnika prawnego w postaci radcy prawnego bądź adwokata w sposób w sposób wymierny wspomaga w skutecznym osiągnięciu zaplanowanych celów negocjacyjnych i biznesowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów Biznesowych, oferujemy usługę wsparcia lub reprezentacji w negocjacjach biznesowych prowadzonych również w języku angielskim i francuskim.

Porady Prawne i Podatkowe

Świadczymy na rzecz naszych Klientów zarówno indywidualne porady prawne, jak również usługi stałego wsparcia w ramach kompleksowego doradztwa prawnego i podatkowego. Wspieramy w negocjacjach biznesowych i mediacjach. Świadczymy usługi zastępstwa procesowego przed organami publicznymi oraz Sądami w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz podatkowego. Doradzamy w kwestiach legislacji.

Masz problem prawny, z którym nie możesz sobie poradzić? Lub może czeka Cię postępowanie przed organami publicznymi lub Sądem? 90% Klientów zgłasza się po profesjonalną pomoc prawną w spóźnionym czasie. Daj sobie pomóc już teraz! Nie zwlekaj, umów się na spotkanie z Twoim radcą prawnym lub adwokatem! Zadzwoń już dziś.

Dajemy gwarancję udzielenia odpowiedzi w 48 h.

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz, że mam świadomość, iż podanie nieprawdziwych danych wyłącza odpowiedzialność Kancelarii za naruszenie tajemnicy. Zapewniam, iż w przedstawionej przeze mnie sprawie nie korzystam z pomocy innego adwokata lub radcy prawnego, ani innego pełnomocnika profesjonalnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu skorzystania z usług Kancelarii Prawnej „Legal & Tax” radca prawny Anna Sobieraj-Kozakiewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 111A lok. 91, która jest administratorem moich danych osobowych.

Loading map...

Loading